Aerobik i gimnastyka

W roku 1968 dr Kenneth Cooper opublikował książkę będącą podsumowaniem jego wieloletnich prac dotyczących podstaw treningu wytrzymałościowego. Opracowanie zatytułowane było „Aerobic” i stało się bestsellerem. Dr Cooper kontynuował temat w kolejnych książkach „New Aerobic” i „Aerobic for Women”. Publikacje te spowodowały niesamowitą popularność aerobicu w całej Ameryce, a później również poza nią. U podstaw opracowania założeń aerobicu dr Cooper sformułował trzy podstawowe cele: skuteczne przeciwdziałanie negatywnym następstwom zdrowotnym siedzącego trybu życia charakterystycznego dla ludzi XX w; przekonanie szerokich warstw społecznych do konieczności utrzymania w dobrej kondycji układu krążenia i oddechowego; wykazanie konieczności kompleksowego treningu bez poprzestawania na wzmacnianiu mięśni. Aerobic zyskiwał rosnącą popularność w kręgach ludzi dbających o zdrowie i wygląd. Dodatkowym impulsem zachęcającym do treningów stało się propagowanie tego typu aktywności przez osoby publiczne. Największe zasługi w tym względzie przyznać trzeba hollywoodzkiej aktorce. Była nią Jane Fonda, która w krótkim czasie stała się symbolem ćwiczeń gimnastycznych wykonywanych w rytm muzyki. Jej prezentujące ćwiczenia występy w telewizji, wydane książki i nagrane kasety wideo rozpowszechniły aerobic pośród milionów ludzi.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

error: Content is protected !!