Co to jest fitness

Tłumacząc z języka angielskiego słowo „fitness” otrzymuje się znaczenie, które można określić jako „bycie sprawnym”. Jednakże fitness w dzisiejszym pojęciu, to coś więcej . Oznacza ono szereg zachowań i zjawisk składających się na określony styl życia, dążenie do harmonijnego funkcjonowania osoby ludzkiej jako całości, której nieodłącznymi i równorzędnymi składowymi są psychika i ciało. Fitness określa nie tylko sprawność fizyczną, ale pewną ideologię. Zakłada ona, że człowiek zasługuje na dobre samopoczucie, a do jego osiągnięcia potrzebuje kilku czynników. Są one natury fizjologicznej, psychologicznej i społecznej. Warunkiem optymalnego samopoczucia jest świadomość i faktyczne posiadanie przez człowieka maksymalnej dla niego sprawności fizycznej. Osiągnąć ja można poprzez różnorodna aktywność ruchową, dostosowana do płci, wieku i osobniczych właściwości jednostki ludzkiej. Ideologia fitness zakłada, że każdy jest odpowiedzialny za doskonalenie funkcjonowania swojego organizmu. Fitness, poprzez konferencje i opracowania, wkracza w sfery naukowe, będąc pojęciem szerszym niż aerobic, którego początki narodziły się właśnie z naukowych badań. Na dzień dzisiejszy aerobic stanowi jedną z części składowych fitness, ważną, ale nie jedyną, której zadaniem jest zapewnienie człowiekowi maksymalnej sprawności fizycznej.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

error: Content is protected !!