Klub fitness i kto w nim

Przyjęło się uważać, że z usług klubów fitness korzystają przede wszystkim kobiety. Są to usługi płatne, więc decyzja o zajęciach wynika z osobistych, indywidualnych motywacji. Jedna z firm zajmujących się badaniem rynku przeprowadziła badania, których celem było zdefiniowanie grupy kobiet uprawiających fitness w komercyjnych klubach. Projekt ten miał również odpowiedzieć na pytanie, jaki jest popyt na usługi rekreacyjne oraz jakie wydatki na ten cel są w stanie poświęcić Polki. Badaniem objęto kobiety w wieku 18-64 lata. Na podstawie wypełnionych przez nie ankiet stwierdzono, że 82% Polek nie korzystało w ciągu roku z żadnych odpłatnych usług rekreacyjnych. Te same ankiety ukazały, że korzystające z fitness Polki, to w większości kobiety z najmłodszej grupy wiekowej, uczące się i nie posiadające własnej rodziny. Widać z tego, niestety, że panie po 30 roku życia i założeniu rodziny przestają o siebie dbać. Wynikać to może z dwóch, równie niepomyślnych przyczyn. Może być nimi brak czasu i potrzeby bycia atrakcyjną lub, po prostu, brak pieniędzy. Można na to spojrzeć bardziej optymistycznie, a mianowicie tak, że dopiero młode pokolenia nabiera nawyku aktywności fizycznej i że nawyk ten zachowa również w wieku późniejszym. Częściej z klubów fitness korzystają kobiety z większych ośrodków, wykształcone i zamożne.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

error: Content is protected !!