Na sportowo

Otyłość, niezdrowe żywność, hot dogi, hamburgery, chipsy… z tym najpewniej kojarzy nam się wpływ zachodu, przede wszystkim zaś Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o kwestię żywienia i zdrowego stylu życia w kraju nad Wisłą. Choć jest w tym z pewnością wiele prawdy, wydaje się jednak, że są i pozytywne efekty przejmowania pewnych trendów od zachodniej Europy i Ameryki. Tym aspektem jest niewątpliwie moda na sport, która w ewidentny sposób jest przyjęta za pośrednictwem środków masowego przekazu, przede wszystkim zaś wytworów sztuki filmowej. Nie chodzi tutaj przecież o to, że Polacy wcześniej nie uprawiali sportu, lub że nie uprawialiby go w ogóle gdyby nie zachodnie filmy, natomiast boom na zdrowie i sport, z którym mamy obecnie do czynienia niewątpliwe ma swoje korzenie w świecie zachodniej kultury masowej. Polacy nie trenują dziś konkretnych dyscyplin sportowych, natomiast reakreacyjnie uprawiają jogging, chodzą na fitness, całe szczęście jedynie, że na kąpieliskach nie chcą uprawiać swimmingu. Pewien rodzaj uprawiania sportu, styl, etos, ma zasadniczo charakter mody i jest w dużej mierze naśladownictwem przyzwyczajeń i nawyków, dbałości o zdrowe żywienie i zdrowy styl życia, jakie narodziły się wśród zachodniej – przede wszystkim amerykańskiej i brytyjskiej – klasy średniej. Trudno jednak narzekać, nawet jeżeli prąd kulturowy i naśladownictwo mogą budzić tu rozbawienie, to jednak sam fakt uprawiania sportu jest mimo wszystko godzien najwyższej pochwały.

Znalazłeś się tutaj dzięki współpracy z poniższym serwisem:

error: Content is protected !!